58329

پذيره‌نويسي صندوق سرمايه‌گذاري پشتوانه طلاي کهربا

مطابق با اطلاعيه منتشره در سايت بورس کالاي ايران، پذيره‌نويسي صندوق سرمايه‌گذاري پشتوانه طلاي کهربا، از روز شنبه مورخ 1400/04/19 به مدت 5 روز کاري از ساعت 10:00 الي :15:00 آغاز مي‌گردد. اميدنامه، اساسنامه و مشخصات صندوق در سايت بورس کالاي ايران قابل مشاهده مي‌باشد.


ارسال نظرات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.