02158329

بولتن ماهانه کارگزاری بانک سپه/شهریور1400

شاخص کل بورس تهران که رالی خود را از ابتدای خرداد ماه شروع کرده بود, در مرداد ماه نیز با رشد 15درصدی خود را به بالای سطح مقاومت 1.5میلیون واحدی رساند. اما این روند در شهریور ماه معکوس شد....

برای دریافت ادامه گزارش فایل زیر را دانلود نمایید. 


ارسال نظرات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.