58329

گزارش سنگ آهن

شوک دولت چین به بازار سنگ آهن با توجه به برنامه کاهش تولید بیش از انتظار فولاد این کشور و همچنین ریسک ورشکستگی غول ساختمانی چین Evergrande که میتواند عامل بحران در بانکها و شرکتهای کامودیتی شود روز های اخیر ارزش سهام اکثر شرکتهای معدنی دنیا را پایین کشید و این شامل سهام فولادی ها نیز بود!
سنگ آهن که در ابتدای پاندمی کرونا در قیمت های زیر 100 دلار معامله می شد، با تزریق نقدینگی فدرال رزرو به اقتصاد شروع به رشد سرسام آوری کرد به نحوی که تا بهار امسال به نزدیکی 240 دلار هم رسید اما با اتمام این روند صعودی و نزول 57 درصدی، هم اکنون در قیمت روز های قبل پاندمی معامله میشود که در 14 ماه گذشته بی سابقه است.
برای دریافت گزارش سنگ آهن فایل زیر را دانلود نمایید.


ارسال نظرات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.