02158329

حداقل نکات لازم برای سرمایه گذاری در بورس

  • برای سرمایه‌گذاری در بورس، افق سرمایه‌گذاری خود را بلندمدت در نظر گرفته و از رفتارهای هیجانی پرهیز کنید.
  • تغییرات قیمت جزو ذات بورس است. آنچه به کسب سود و کمک به اقتصاد کشور می‌انجامد، نگاه بلندمدت به بورس است.
  • تشکیل سبدی از سهام در صنایع متنوع، موجب کاهش ریسک‌های احتمالی در فعالیت های بورسی می‌شود.
  • همواره در بورس به اخبار رسمی توجه کنید و از توجه به شایعات پرهیز نمایید.
  • آموزش، پیش‌نیاز فعالیت مستقیم در بورس است.
  • در خرید سهام به سودآوری شرکت ها توجه کرده و ارزش ذاتی آنهارا در نظر بگیرید.
  • استفاده از اعتبار خرید سهام را مدیریت کنید.
  • افراد فاقد مجوز در شبکه های اجتماعی در کمین سرمایههای شما هستند. اطلاعات مورد نیاز خود را از سایت‌های معتبر زیر دریافت نمایید.
  • اطلاعات نهاد های مالی دارای مجوز در نشانیcfi.codal.ir  قابل مشاهده است.
  • اطلاعیه های رسمی شرکت های بورسی در نشانی codal.ir قابل دسترسی است.


ارسال نظرات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.