58329

پالایش نفت بندرعباس

در حال حاضر 10 شرکت پالایشی کشور در حوزه پالایش نفت خام و میعانات گازی فعالیت می کنند. بر اساس ظرفیت پالایش شرکت پالایش نفت بندر عباس در رده چهارم قرار گرفته است. 

برای دریافت ادامه گزارش فایل زیر را دانلود نمایید. 


ارسال نظرات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.