58329

شرکت‌های زیر پیشنهاد افزایش سرمایه خود را به حسابرس تقدیم نمودند:

صنایع کشاورزی و کود زنجان (376% آورده و تجدید ارزیابی، تأمين قسمتي از سرمايه گذاري لازم براي ادامه ي احداث کارخانه هاي توليد يوتيليتي، آمونياک و اوره (پروژه ي در دست ساخت شرکت)) - گروه توسعه هنر ايران (504% مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تامين مالي طرح شبکه نمايش خانگي ديدونت) - سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (85% سود انباشته) - سرمايه گذاري اعتبار ايران (125% سود انباشته)


ارسال نظرات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.