58329

سهام چیست؟

میزان سرمایه هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می‌شود که هر یک از این قطعات سهم نامیده می‌شود و مجموع این قطعات را سرمایه شرکت می‌نامند.
طبق  ماده 24 قانون تجارت:
سهم: قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که نشان دهنده میزان مشارکت دارنده آن در سود و زیان شرکت می‌باشد.
ورقه سهم: سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت دارا می‌باشد.
تبصره1: سهم ممکن است با نام و یا بی‌نام باشد.
تبصره2: در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت مزایایی قائل شوند اینگونه سهام، سهام ممتاز نامیده می‌شود.

برای دریافت ادامه مطالب مقاله آموزشی فایل زیر را دانلود نمایید. 


ارسال نظرات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.