58329

دارایی چیست؟

دارایی یا Asset به منابعی گفته می‌شود که ارزش اقتصادی دارند و شرکت یا افرادی از آن نفع می‌برند و در آینده می توانند از آن کسب درآمد کنند. دارایی‌ها منبع خلق ارزش افزوده در شرکت‌ها و توسط افراد است. دارایی هر شرکت موتور درآمدزایی آن شرکت محسوب می‌شود.
در یک دسته بندی، دارایی به دو دسته تقسیم می‌شود: دارایی فیزیکی، دارایی مالی.

برای دریافت ادامه مطالب مقاله آموزشی فایل زیر را دانلود نمایید. 


ارسال نظرات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.