58329

بررسی مشکلات اقتصادی کشور

نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با اساتید دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. دکتر سید احسان خاندوزی، هدف از برگزاری این نشست را، فراهم آوردن فرصتی برای شنیدن نظرات و پیشنهاداتِ سیاستی اساتید اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد و گفت: با توجه به اشراف اساتید حاضر در این نشست به مسائل روز، فکر می کنم دیگر نیازی به مرور وضعیت شاخص های اقتصادی کشور و یا حتی پرداختن به قیود سیاستگذار برای گرفتن تصمیمات "بهینه" وجود نداشته باشد.

منبع: سایت بانک سپه


ارسال نظرات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.