58329

بررسی شرکت ایران خودرو (خودرو)

شرکت ایران خودرو در مرداد ماه سال 1341 بنام شرکت سهامی خاص کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال به بهره برداری رسید. ...

جهت دریافت ادامه گزارش فایل زیر را دانلود نمایید. 


ارسال نظرات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.