58329

بررسی شرکت غلتک سازان سپاهان

شرکت غلتک سازان سپاهان در تاریخ 1385/10/25 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده است و در تاریخ 1397/08/24 به شرکت سهامی عامل تبدیل شده است. برای دریافت ادامه گزارش فایل زیر را دانلود نمایید.


ارسال نظرات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.