باشگاه مشتریان

کارگزاری بانک سپه

تخفیفات کارمزد

با عضویت در باشگاه مشتریان از تخفیفات ویژه ما برخوردار شوید . تخفیفات کارمزد ویژه افرادی که در باشگاه مشتریان عضو هستند.
تخفیفات کارمزد باشگاه مشتریان کارگزاری سپه
تخفیفات کارمزد باشگاه مشتریان کارگزاری سپه

تخفیفات کارمزد

با عضویت در باشگاه مشتریان از تخفیفات ویژه ما برخوردار شوید . تخفیفات کارمزد ویژه افرادی که در باشگاه مشتریان عضو هستند.
انتخاب پاداش باشگاه مشتریان کارگزاری سپه

انتخاب پاداش

تمام امتیازاتی که کسب نموده اید در کیف پول شما ذخیره شده و با رسیدن به حد نصاب، می توانید به هر میزان از پاداش هایی که وجود دارد به سبد خرید خود اضافه کنید.

گردش امتیازات

امتیازات خود را در باشگاه مشتریان مدیریت کنید.مشتریانی که به دنبال رقابتی متفاوت در دنیای بورس هستند می توانند با شرکت در مسابقات ، امتیاز کسب کرده و میزان دانش خود را در بازار سرمایه محک بزنند.
گردش امتیازات باشگاه مشتریان کارگزاری سپه
گردش امتیازات باشگاه مشتریان کارگزاری سپه

گردش امتیازات

امتیازات خود را در باشگاه مشتریان مدیریت کنید.مشتریانی که به دنبال رقابتی متفاوت در دنیای بورس هستند می توانند با شرکت در مسابقات ، امتیاز کسب کرده و میزان دانش خود را در بازار سرمایه محک بزنند.
مسابقات باشگاه مشتریان کارگزاری سپه

مسابقات هیجان انگیز

مشتریانی که به دنبال رقابتی متفاوت در دنیای بورس هستند می توانند با شرکت در مسابقات ، امتیاز کسب کرده و میزان دانش خود را در بازار سرمایه محک بزنند.