02143000052

معاملات آنلاین

منظور از معاملات برخط امکان دسترسی سریع، آسان و مطمئن سرمایه گذاران به سیستم های معاملات بازارهای اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در هر نقطه از جهان و از طریق بسترهای امن اینترنت می باشد.