02143000052

مشاور عرضه و پذیرش

کارنامه پذیرش و عرضه کارگزاری سپه
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا) مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)
توسعه مسیر برق گیلان(بگیلا) سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید(گوهران)
گسترش صنایع روی ایرانیان(فگستر) سنگ‌آهن گهرزمین‌(کگهر)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم(بجهرم) بیمه نوین(نوین)
شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر(کگل) شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(کچاد)
شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید(وامید)
 • پذیرش
  • پذیرش به صورت کلی عبارت است از تطبیق وضعیت شرایط ناشر با شرایط مندرج در دستورالعمل پذیرش به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار مورد نظر در یکی از بازارهای بورس یا فرابورس ایران و همچنین بورس‌های کالا و انرژی انجام فعالیت پذیرش نیازمند رابطی میان بورس‌ها با ناشر است که این امر مطابق قانون بر عهده "مشاور پذیرش" است. فرآیند عمومی پذیرش به شرح زیر است:

   این فرآیند به صورت کلی به سه مرحله اصلی پذیرش، درج و عرضه تقسیم می‌شود. در هر مرحله شرکت باید اطلاعات الزام شده را در اسرع وقت تهیه و از طریق مشاور پذیرش در اختیار "هیات پذیرش" قرار دهد. ضمن اینکه شخصیت حقوقی ناشر باید به "سهامی عام" تبدیل شده و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ثبت گردد.

 • مزایای پذیرش
  • برخی از مهمترین مزایای پذیرش در بازار سرمایه ذکر می‌گردد:

   1-سهولت تأمین مالی شرکت‌ها از بورس و بانک‌‌ها

   2-افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه

   3-برخورداری از مشوق‌های دولت و بورس مانند معافیت مالیاتی(10 درصد)

   4-تعیین قیمت منصفانه سهام و سایر اوراق بهادار شرکت

   5-سهولت در تغییر ترکیب سهامداران و نقل و انتقال

   6-تسهیل وثیقه‌گذاری سهام توسط سهامداران

   7-انتفاع از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون(مالیات. 05 درصدی نقل و انتقال سهام در بورس در مقایسه با مالیات 4 درصدی شرکت‌های خارج از بورس)

   8-انتخاب متنوع اوراق بهادار با ریسک و بازده متفاوت و توزیع و انتقال ریسک

 • خلاصه ای از حداقل شرایط پذیرش در بورس تهران
  • شرایط عمومی

   1. سهام شرکت با نام و داراي حق راي باشد.

   2. محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال سهام وجود نداشته باشد.

   3. بهای اسمی آن کامل پرداخت شده باشد.

   4. شرکت فاقد زیان انباشته باشد.

   5. حسابرس شرکت از میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد.

   6. گزارش حسابرسی در دو دوره مالی قبل (که حداقل یک دوره آن سال مالی کامل باشد) عدم اظهارنظر يا اظهارنظر مردود نباشد.

   7. دعاوي حقوقي له يا عليه متقاضي، داراي اثر با اهميت بر صورت‌هاي مالي، وجود نداشته باشد.

   8. از سيستم اطلاعات حسابداري (از جمله حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده) مطلوب برخوردار باشد.

   شرایط اختصاصی هر تابلو

   شرایط بازار اول بازار دوم
   بازار اصلی بازار فرعی
   حداقل سرمایه(میلیارد ریال) 2000 میلیارد ریال 1500 میلیارد ریال 600 میلیارد ریال
   حداقل تعداد سهامداران 1000 نفر 750 نفر 250 نفر
   حداقل سابقه فعالیت شرکت 3 سال 3 سال 2 سال
   سودآوری سه دوره اخیر دو دوره اخیر یک دوره اخیر
   حداقل نسبت مالکانه 30 درصد 20 درصد 15 درصد
 • خلاصه‌ای از حداقل شرایط پذیرش در فرابورس ایران
  • شرایط عمومی

   1. سهام شرکت نزد سازمان به ثبت رسیده باشد.

   2. محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال سهام وجود نداشته باشد.

   3. حسابرس شرکت از میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد.

   4. دعاوي حقوقي له يا عليه متقاضي، داراي اثر با اهميت بر صورت‌هاي مالي، وجود نداشته باشد.

   شرایط اختصاصی هر تابلو

   شرایط بازار اول بازار دوم بازار شرکت های کوچک و متوسط
   حداقل سرمایه 500 میلیارد ریال 150 میلیارد ریال -
   نوع سهام (با نام / بی نام) با نام با نام -
   بهای اسمی سهام تماما پرداخت شده باشد تماما پرداخت شده باشد -
   حداقل تعداد سهامداران 200 نفر - -
   حداقل سابقه فعالیت شرکت 2 سال 1 سال -
   گزارش مقبول یا مشروط حسابرسی حداقل دو دوره اخیر حداقل دو دوره اخیر حداقل یک دوره اخیر
   سودآوری حداقل یک دوره اخیر - -
   زیان انباشته نداشته باشد - -
   حداقل نسبت مالکانه 15 درصد - -
 • دستورالعمل‌ها و فرم‌ها